replika zvonice

v

Samotný 40 kg zvon je vyzdoben jeřabinami a nápisem ve znění:

„Hlas můj jak hlas života nechte znít • dobrým lidem k potěšení • Krušným horám k ochránění“

Výstavba repliky Zvonice byla zahájena v květnu 2010, kdy během čtyř měsíců vyrostla na původně prázdném pozemku, na kterém cca před 100 lety opravdu stála. Byla vybavena plně funkčním zvonem s odbíjením hodin. Pro jeho výrobu byla oslovena firma Kovolitectví s.r.o. z Kostelce nad Orlicí. Interiér zvonice vyplňuje dřevěný oltář, zasvěcený svatému Antonínovi. Svatostánkem se zvonice oficiálně stala dne 19. 6. 2011, kdy proběhlo slavnostní vysvěcení litoměřickým biskupem mons. Janem Baxantem.

Projekt „Aktivní prožití společných ději a tradic v Krušných horách“
je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020