Renovace střechy Krušnohorského lidového domu

"Stavba nového hrázděného domu pokračuje dále dle plánu. Souběžně jsme s touto stavbou využili posledního pěkného zářijového počasí a provedli údržbu a ošetření na stávajícím muzeu Krušnohorského lidového domu. Konkrétně došlo k chemickému...

Projekt „Aktivní prožití společných ději a tradic v Krušných horách“
je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020