Doba realizace projektu:

1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Projekt „Aktivní prožití společných ději a tradic v Krušných horách“ je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Cílem projektu je zatraktivnění destinace východní části Krušných hor posílením kulturně-historického potenciálu obou projektových partnerů a rozšíření nabídky v cestovním ruchu na obou stranách hranice.

Výstavba hrázděného domu na Lesné

Výstavba repliky hrázděného domu v Lesné bude dalším objektem, který rozšíří stávající Krušnohorské muzeum na Lesné. V současné době jej tvoří model 1:1 Krušnohorského lidového domu (tzv. dům chlévního typu) a Zvonice Svatého Antonína s funkčním zvonem. Provoz muzea na Lesné byl zahájen 30. 9. 2010, kdy proběhlo jeho slavnostní otevření za přítomnosti ministra pro místní rozvoj, Ing. Jankovského. Expozice muzea je věnována historii o životě krušnohorských obyvatel. Zázemí muzea je využíváno pro organizaci akcí pro veřejnost zaměřených na tradiční krušnohorská řemesla, zvyky a lidovou tvořivost. Vzhledem k vzrůstajícímu počtu návštěvníků muzea jsou jeho stávající prostory kapacitně nedostačující (hlavně v zimním období, kdy jsou akce pořádány pouze ve vnitřních prostorách).

Jedná se o objekt, který je charakteristickým horským zemědělským stavením Krušnohoří. Projektová dokumentace vznikla za pomoci PhDr. Libuše Pokorné, bývalé ředitelky Oblastního muzea v Mostě, na základě dochovaných fotografií a dle objektu, který stával v obci Hora Svaté Kateřiny. Při výstavbě bude kladen velký důraz na exteriérový a interiérový vzhled objektu, za účelem zachování dobového rázu budovy. Toto bude zajištěno odborným dohledem pracovníků Oblastního muzea v Mostě, jež jsou do projektu také plnohodnotně zapojeni.

Objekt bude částečně podsklepený (sklep s klenbou a studánkou), s přístavkem situovaným na severovýchod. V přízemí se bude nacházet obytná místnost s kuchyňskými kachlovými kamny a kuchyně s pecí na pečení chleba, která bude mít pracovní vstup na sázení chleba z předsíně. Součástí objektu bude dále stáj s klenbovým stropem a kamenným žlabem na vodu či krmení. Zde budou zřízena dvě stání pro koně a osm stání pro jiná domácí zvířata (kozy, ovce). Stáj bude příležitostně využívána pro ustájení domácích zvířat a to při veřejných akcích, za účelem ukázek činností z života horalů. Na stáj navazuje mlat s pernou (meziskládka vymláceného obilí). Prostor přístavku bude vybaven jako černá kuchyň či vejminek. Součástí druhého podlaží budovy budou dvě místnosti, jež v minulosti sloužily pro spaní a rodinný odpočinek. Nad stájí a mlatem vznikne prostor o velikosti 112,75 m2, který bude využíván pro prezentační účely, k praktickým ukázkám tradičních řemesel, rukodělným dílničkám pro návštěvníky muzea, výstavní síň aj. V minulosti tento prostor sloužil jako řemeslná místnost, sýpka či prostor pro uskladnění sena. Za objektem bude ještě vybudováno hnojiště na ekologické uložení podestýlky od domácího zvířectva.

Expozice muzea - Hrázděný dům
Expozice muzea bude tvořena mobiliářem (replikami dobového nábytku) a předměty denní potřeby typickými pro hrázděné stavení z období cca 19. století. Předměty denní potřeby budou zapůjčeny ze soukromých sbírek a z Oblastního muzea v Mostě, s kterým naše muzeum aktivně spolupracuje. Expozice bude doplněna interaktivní dotykovou obrazovkou s informacemi vztahujícími se ke stálé expozici muzea, tradičním krušnohorským řemeslům, hornictví, osidlování česko-německé oblasti východní části Krušných hor a také k významným obyvatelům, kteří byli s tímto regionem spojeni.

Inovativním prvkem celé expozice bude tzv. „Virtuální procházka z Lesné do Seiffenu“. Bude se jednat se o krátký filmový spot/projekci s inovativními prvky v délce cca 10 – 15 min., mapující vývoj infrastruktury a osidlování oblasti na trase z Lesné do Seiffenu cca od roku 1900 po současnost. Tento film návštěvníkům muzea zobrazí proměny vybrané trasy v určitých časových intervalech. Pomůže jim pochopit, jak čas a milníky té či oné doby proměnily tuto oblast do současné podoby.

Tato část interaktivní expozice muzea bude vycházet částečně z průzkumu projektového partnera, jenž je zaměřen na historii domů v oblasti Seiffen – Lesná. Bude vytvořena ve třech jazykových mutacích (ČJ, NJ, AJ) a veřejnost ji bude moci shlédnout v rámci prohlídky Krušnohorského muzea na Lesné a taktéž ve skanzenu v Seiffenu. Dále bude zveřejněna na webových stránkách obou projektových partnerů a jiných sociálních sítích.

Pořízení krušnohorských krojů
V rámci projektu bude pořízeno celkem 26 krušnohorských krojů a to:
10 ks dámských (v různých velikostech)
10 ks pánských (v různých velikostech)
3 ks dívčích (v různých velikostech)
3 ks chlapeckých (v různých velikostech)

Kroje budou využívány v rámci akcí pro veřejnost nejen realizačním týmem projektu a jeho dobrovolníky, ale také samotnými návštěvníky veřejných akcí. Ti budou mít jedinečnou možnost své zážitky umocnit tím, že si za asistence pověřeného lektora kroj obléknou a setrvají v něm po celou dobu své přítomnosti v muzeu. Právě tato možnost zintenzivní atmosféru organizované akce a umocní naplnění ideí obou projektových partnerů, jenž je uvedena i v názvu projektu „Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách“.
Kroje budou také využívány při prezentačních akcích projektu, jako např. v rámci veletrhů cestovního ruchu aj.

Dámský kroj:
sukně, spodnička, zástěra, košile, kabátek, šátek, šněrovačka

Pánský kroj:
košile, kalhoty, kabát, klobouk, podkolenky, zástěra

Dívčí kroj:
košile, šaty, kabátek, šátek

Chlapecký kroj:
kalhoty, košile, kabátek, podkolenky

Propojení stávajících turistických stezek mezi obcí Lesná a městem Seiffen
Abychom docílili propojení muzeí v Horském areálu Lesná a ve městě Seiffen a zajistili jejich snazší dostupnost pěším turistům, budou propojeny stávající turistické trasy. Konkrétně se jedná o stezku vedoucí ze Seiffenu s názvem “Historický Seiffen“, „Glasmachersteig Osterzgebirge“ a „Zážitková naučná stezka“, která vznikla v rámci projektu Dvě země – jeden region, propojující Lesnou s obcí Deutschneudorf. Propojením těchto stezek vznikne nový úsek o délce cca 2 km, jenž bude nově vyznačen.
Organizace společných akcí pro veřejnost, zážitkové programy pro děti a mládež ve skanzenu v Seiffen
Česko-německé akce věnované krušnohorským tradicím a zvykům jsou v Krušnohorském muzeu organizovány již od roku 2010. Každý rok se návštěvnost zvyšuje a postupně zjišťujeme, že není možné všechny návštěvníky zapojit do programu. Důvodem je právě omezená kapacita prostor Krušnohorského lidového domu, kde akce probíhají. Pro kreativní dílny, které jsou v rámci níže uvedených akcí nezbytností, je nutné připravit vhodné zázemí (stůl, židle, prostor pro rozložení materiálu, atd.), což nám kuchyň Krušnohorského lidového domu absolutně neumožňuje (maximální kapacita pro děti je do 25 osob, pro dospělé je to pouze do 20 osob). Návštěvníci, kteří na Lesnou přijedou, mnohdy odjíždějí, aniž by se do programu zapojili, což je z našeho pohledu vůči nim „nepoctivé“. Výstavbou hrázděného domu by se situace rapidně změnila. Nově vzniklé prostory by umožnily rozšíření nabídky prezentovaných řemesel, což by mělo vliv na zvýšení návštěvnosti na akcích tohoto druhu. Nehledě k tomu, že plánované akce budou pojaty zcela novým způsobem. Jak sám název projektu napovídá, chtěli bychom, aby si návštěvníci veřejných akcí program prožili a uvědomili si, jak prostý a náročný byl život na vrcholcích Krušných hor bez současných technických vymožeností.
Adventní neděle v Krušnohorském muzeu na Lesné – prosinec 2016, 2017, 2018
Podstatou této akce je představit v období adventních svátků návštěvníkům Lesné tradiční krušnohorské vánoce se vším všudy (tradice, zvyky, činnosti obyvatel v tomto svátečním období). V prostorách Krušnohorského muzea budou připraveny kreativní dílny pro všechny věkové kategorie. Za zvuku koled v příjemné vánoční atmosféře si příchozí vyzkouší např. práci s hlínou, výrobu vrkočů, výrobu vánočních ozdob z plástů včelího vosku, drhání vánočních ozdob, korálkování, výrobu vánočních svícnů, zdobení perníčků aj. a zažijí alespoň na chvilku pravou vánoční atmosféru a pospolitost lidí žijících na horách. Průvodci jim budou pracovníci a dobrovolníci spolku oděni do tradičních krušnohorských krojů, které si sami návštěvníci budou moci vyzkoušet. Kromě tradičních řemesel si zde návštěvníci vyslechnou poutavé příběhy ze života horalů cca před 100 lety a za zvuku vánočních koled ochutnají vánoční cukroví. Děti napíší svá přání Ježíškovi. Nedílnou součástí této akce bude i výstava betlémů autorů převážně z Krušných hor. Betlémy jsou ze všech možných přírodních materiálů (bavlna, hlína, dřevo, papír, atd.).
Tříkrálová nadílka – leden 2017, 2018, 2019
I tato akce se vztahuje k povánočním svátkům a je zaměřena na tradice a zvyky Krušných hor v zimním období (leden, únor, až s přechodem na jarní období do velikonočních svátků – pašijový týden). V rámci programu opět budou pro návštěvníky připraveny kreativní dílny s tradičními řemesly (bylinkářství, vaření bylinných sirupů, příprava léčivých mastí, výroba peroutek z husího peří, draní peří, tkaní na tkalcovském stavu, práce na hrnčířském kruhu aj.). Celá akce bude doplněna povídáním. V rámci této akce se zaměříme na odívání našich předků, budou představeny tradiční krušnohorské kroje a návštěvníci si je budou moci vyzkoušet a prožít v netradičním oděvu celý den.
Sochařské sympozium – červenec 2017, 2018, 2019
Tato akce je ukázkou tradiční lidové tvořivosti v Krušnohoří. V rámci jednoho týdne sochaři z ČR a SRN vytvoří z kusu dřeva umělecké dílo. Pro každý rok je určeno jednotné téma, jež sochaři zapracují do svých děl. Návštěvníci Lesné budou moci jejich práci denně sledovat prostřednictvím webových kamer obou projektových partnerů, nebo přímo v Horském areálu Lesná. Při ukončení sochařského sympozia budou pro návštěvníky připraveny ukázky tradičních krušnohorských řemesel, povídání o krušnohorských krojích doplněné možností vyzkoušet si pravý krušnohorský kroj, beseda se sochaři a na závěr bude vyhlášena „socha diváků“. Sochy následně budou součástí stálých expozic muzeí na Lesné a v Seiffenu.
  • Celkové výdaje projektu – 1.496.136 €
  • Podpora EU – 1.196.908 €
  • Spoluúčast partnerů – 299.227,20 €
Kolaudace Krušnohorského hrázděného domu proběhne

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Sekund

Lead partner:

Horský klub Lesná, z. s.

Svahová 22

431 21 Boleboř

IČ: 270 42 910

Tel.: +420 476 000 334

e-mail: info@horskyklublesna.cz

Projektový partner

Gemeindeverwaltung Kurort Seiffen

Am Rathaus 4,

09548 Kurort Seiffen

Tel.: +49 37362 877 71,

e-mail: projekt.seiffen-lesna@gmx.de

Budova – historická replika hrázděného domu, která je budována v sousedství již stávající historické repliky Krušnohorského lidového domu, rozšíří nabídku Krušnohorského muzea Lesná o další typické obydlí v Krušných horách. Je naprojektován, dle dochovaných podkladů z Oblastního muzea v Mostě, po vzoru domů, jaké se v Krušných horách stavěly koncem 19. století. Obdobný objekt se nachází stále v obci Hora Svaté Kateřiny. Pro veřejnost by měl být zpřístupněn již v létě roku 2019.

Od července 2017 budujeme hrázděný dům. Naším záměrem je představit veřejnosti tzv. „vyšší typ bydlení“ z přelomu 19. století. Objekt bude prezentován jako „mini statek“ (objekt k bydlení – zázemí krušnohorského horala, který vlastní polnosti a najímá si okolní lid z nižších vrstev k jejich obhospodařování).

Antonín Herzán

Projekt „Aktivní prožití společných ději a tradic v Krušných horách“
je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020