Zapsaný spolek Horský klub Lesná v Krušných horách, z. s. sídlí v Horském hotelu Lesná ve východní části Krušných hor, nedaleko měst Chomutova a Mostu, v obci vzdálené 5 km od hranic s Německou spolkovou republikou.

Hlavním posláním Horského klubu Lesná je vytváření příznivých podmínek pro provozování zimních sportů, zejména sjezdového a klasického lyžování, agroturistiky, turistiky, vysokohorské turistiky, cyklistiky – MTB a paraglidu. Snaží se o vybudování sítě cyklostezek a lyžařských stop a propojení velkých podkrušnohorských měst přes vrcholky Krušných hor dále do Německa. Pořádá kulturní akce, semináře, workshopy, výstavy, vernisáže, exkurze, výlety se zaměřením na ochranu životního prostředí a propagaci historie Krušných hor s přiblížením života horalů v dávných dobách. Zdroj: www.horskyklublesna.cz

Projekt „Aktivní prožití společných ději a tradic v Krušných horách“
je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020