Krušnohorský hrázděný dům

Místní lidová forma domu severozápadních Čech v oblasti Krušných hor. Pro tento horský dům je typické mít hospodářské a obytné prostory pod jednou střechou, jež jsou rozdělené vstupní chodbou, která se nachází uprostřed domu, na obytnou a hospodářskou část.

Dům byl zpočátku roubený, později budovaný z kamene s hrázděným patrem a vysokou střechou, často pobytou břidlicí či eternitem.

Nový hrázděný dům roste v osadě Lesná v Krušných horách. Bude součástí stávajícího muzea. Bude připomínat, jak se na hřebenech hor dříve žilo. Lesná (německy Ladung) byla kdysi prosperující ves, která skoro zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva.

Dnes je v Lesné, v replice starého domu, muzeum, které se do dvou let významně rozroste.

  • Nový objekt v Krušnohorském muzeu v Lesné – hrázděný dům
  • Nová kovárna v muzeu v Seiffenu
  • Sanace a oprava stávajících objektů v muzeu v Seiffenu
  • Propojení stávajících turistických stezek mezi obcí Lesná a městem Seiffen
  • Rekonstrukce turistických stezek v Seiffenu
  • Trojjazyčné propagační a informační publikace
  • Organizace společných akcí pro veřejnost, zážitkové programy pro děti a mládež ve skanzenu v Seiffen

  Projekt „Aktivní prožití společných ději a tradic v Krušných horách“
  je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020