„Počasí neporučíš!“. Tak přesně toto jsme si říkali, když nás příroda obdařila první sněhovou nadílkou. Nutno konstatovat, že to bylo velmi brzo oproti jiným letům, kdy nás „paní zima“ šetřila J. Bohužel nadmořská výška 900 m n. m. není zrovna místem, kde by vládlo celoročně příjemné a teplé počasí.

Týden nesmělého vyčkávání, zda bude možné se stavbou pokračovat, a pak bohužel…. Pod váhou argumentů zástupců TDI a zhotovitele stavby jsme museli výstavbu hrázděného domu přerušit. Rozhodným dnem byl 13. listopad 2017. Zhotovitel učinil nutná opatření, která by měla ochránit stávající hrubou stavbu před třeskutými mrazy a vlhkem, a my se chodíme každý týden na hrázděný dům dívat, zda odolává nepříznivým klimatickým podmínkám, jež tu stále vládnou.

Nicméně s příchodem prvních jarních dnů budeme ve výstavbě repliky hrázděného domu opět pokračovat. Nezbývá nám jen věřit, že jaro na sebe nenechá dlouho čekat.

Projekt „Aktivní prožití společných ději a tradic v Krušných horách“
je podpořen z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020