„Stavba nového hrázděného domu pokračuje dále dle plánu. Souběžně jsme s touto stavbou využili posledního pěkného zářijového počasí a provedli údržbu a ošetření na stávajícím muzeu Krušnohorského lidového domu.

Konkrétně došlo k chemickému vysokotlakovému čištění „vapkou“  šindelové střechy, která byla následně po celkovém oplachu ošetřena speciálním ochranným nátěrem. Nátěrem jsme prodloužili životnost šindelové střechy o několik let a zlepšili tak celkový vzhled muzea, které se v současné době připravuje na velmi oblíbenou a již tradiční říjnovou akci šlapání zelí 2018 spojené s oslavou stoletého výročí vzniku republiky. Více fotografií naleznete na naší Zoneramě.